Tercüme hizmetlerine akılı telefonlar üzerinden tek bir Google sorgusu yaparak saniyeler içinde ulaşmanın mümkün olduğu günümüzde, gerçek anlamda güvenilir ve kaliteli tercüme hizmeti almanın pek kolay olmadığı da ortada. Yüzlerce tercüme bürosu ve binlerce yeminli tercüman bulunmasına karşın tercümenin çok yönlü bir uğraş olması, çevirisi yapılacak metnin kişi ve firmalar için önemi arttıkça firma tercihinde de daha dikkatli davranılmasını gerektirir. Sektördeki her firma,  garantili çeviri hizmeti verdiğinden ve kaynak dilden hedef dile hiçbir anlam kayması olmaksızın ve çevirinin anlatım bütünlüğünün birebir hedef ile yansıtıldığından bahsetmekte. Ancak göz ardı edilmemesi gereken en önemli konu, dilin kültürün bir parçası olarak ancak yabancı dilin sahibi toplumun kültürü hakkında bilgi sahibi olunması halinde anadil kadar etkin bir şekilde kullanılabileceğidir.

Basit tercümelerin yeminli tercümanlar tarafından hatasız olarak, kaynak dildeki anlatım bütünlüğünün tamamıyla korunarak hedef dile çevrilmesi normaldir. Ancak ne var ki, tercümenin konusu tercümanın uzmanlığına bağlı olarak önem kazanır. Tıbbi tercüme ile medikal çeviri arasında ilk bakışta hiçbir fark yokmuş gibi görünse de, bu fark yeminli tercüman için çok büyük olabilir. Hukuki çevirilerde kullanılan ve yasal hükümleri alakadar eden jargona tam anlamıyla hakim olmayan bir yeminli tercüman dahi bürodan bu tür bir metnin tercüme edilmesi istendiğinde zorlanabilir. Her yeminli tercüman kendisinden çeviri talep edilen her konuda uzmanlaşmamış olduğu için zaten tercümanlıkta da belirli uzmanlık dalları bulunur.

Çeviri bürosunun bünyesinde yeminli tercüman sayısı arttıkça, sunulan tercüme hizmetlerinin kapsamı da genişler. Tercümanların tamamını aynı uzmanlık alanından seçmeyen çeviri büroları farklı dallarda bilgi birikim sahibi yeminli tercümanlarla çalışarak, kendisine ulaşan her türlü tercüme talebini garantili şekilde karşılamaya çalışır. Zira büronun herhangi bir müşterisine tercüme hatası yapılan bir metni teslim etmesi halinde sonradan fena halde başının ağrıması mümkündür. Tercüman ve çeviri bürosu; üzerinde imzası ve kaşesi olan çeviri metnini müşteriye teslim ederek büyük bir sorumluluk alır. Dolasıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren, güvenilir bürolar geniş bir tercüman ekibine sahiptir.

There are currently no comments.