Üretim Sürecinin CE Standartlarına Yükseltilmesi

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 24 direktifle üretim şartlarına ve kalitesine belli standartlar getiren CE işaretleme, 1985 yılında üye ülkelerin Yeni Yaklaşım Politikalarını benimsemesi ve takip eden süreçte Yeni Yaklaşım Direktiflerini imzalamasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Türkiye’de büyük çoğunluğun CE belgesi ve sertifikası olarak bilinen bu işaretleme, firmanın piyasaya sürdüğü ürünün istene üretim güvenliği ve kalitesini şartlarını asgari düzende karşıladığı anlamına gelmektedir. Bu işaretin görüldüğü ürünün, üretim amacına uygun kullanıldığı takdirde insan ve çevreye herhangi bir zarar vermeyeceği anlaşılır. Zira ürünle ilgili gerekli testler yapılmış, firmanın üretim şartları denetlendikten sonra ürün CE işareti almaya hak kazanmıştır. CE belgelendirme konusunda ortak bir yaklaşımı benimseyen ve bu yaklaşım neticesinde üretim şartlarına belli standartlar getiren birlik üyesi ülkeler böylelikle Avrupa Birliği’nde satılan ürünlerin aynı güvenlik şartlarında olmasını sağlamıştır.

Birlik içinde üretim yapan ve Avrupa Birliğine ürünlerini ihraç etmek isteyen firmaların üretim standartları arasındaki farkı ortadan kaldıran CE standartlarıyla tüketicilere güvenle satın alabileceği, tamamı aynı güvenlik anlayışıyla üretilmiş ürün ve malların satılması sağlanmıştır. Ülkemizdeyse çoğu tüketicinin bu standartlar hakkında bilgi sahibi olmadığı görülüyor ki, bazı tüketiciler CE işaretini ürünü üreten firmanın markası olduğunu düşünüyor. Oysa üretim standartlarının karşılandığını gösteren bu işareti almak için CE belgesi veren firmalar ve yetkili kuruluşlara başvuran üretici, istenen standartları karşıladığını ispatlamadığı takdirde ürünü piyasaya sürmesi mümkün değildir.

Ülkemizdeki iç pazara veya Avrupa Birliği üyesi ülkelere ürün ve mal satışı yapmak için üretici firmaların 1985 yılına dek uzanan bir geçmişe uzanan Yeni Yaklaşım Direktifleri ile şartları tanımlanan, CE belgesi standartlarını minimum seviyede karşılamak zorundadır. Bu şartların asgari düzeyde karşılandığının tespit edilmesi için başvurulan yetkili kuruluşlar üretilen ürün ve mallar üzerinde istenen güvenlik testlerini uygular ve firmanın üretim şartlarını da kontrol ettikten sonra onay verir. Bu onayın alınması ve son aşamada istenen dosyaların hazırlanmasının ardından üretici firma, ürettiği ürün ve malın üzerine CE işaretini yerleştirebilir. Üzerinde bu ibarenin olmadığı bir ürünse pazara kaçak yollardan sokulmuştur.

There are currently no comments.