Sanayide kullanılan en temel cihazlardan olan ve birçok farklı yapıdaki maddenin miktarının, pratik bir şekilde hesaplanmasını sağlayan seviye ölçerler endüstriyel teknolojideki gelişim sayesinde son 20 senede yapısal anlamda bir hayli değiştir. Seviye ölçümü için kullanılabilecek birçok farklı tipte cihazın bulunduğu günümüzde kullanılan elemanlar, geçmiş yöntemlerle kıyaslanmayacak kadar pratiklik ve güvenilirlik sağlamaktadır. Artık miktarı hesaplanmak istenen maddelerle temas kurması dahi gerekmeyen seviye ölçüm cihazları kullanılıyor. Geçmişe nazaran ölçüm işlemlerinin çok daha kolay bir biçimde yapılmasını sağlayan bu cihazlar, mühendislere çok daha güvenilir veriler sunuyor.

Ölçüm konusunda oldukça hassas veriler sağlayan yeni nesil seviye ölçer cihazlar işletmelerin ölçeği fark etmeksizin, endüstrinin hemen her alnında kullanılmakta ve bu cihazların yaygın olarak sensörlü tipleri tercih edilmekte. Şeffaf borulu, reflektörlü, ip ve boyunlu şamandıra, manyetik seviye göstergeli, basınç değerlendirmeli, elektronik basınç farkı hesaplama gibi pek çok farklı tipi bulunan seviye ölçerlerden istenen hassasiyetle ölçüm verisi almak için işletmenin ihtiyaçlarına uygun prensiple çalışan cihazları tercih etmesi şarttır. Zira bu seviye ölçüm cihazları birbirinden farklı metotlar kullanır. Örneğin; şeffaf borulu seviye ölçüm cihazları bileşik kaplar prensibiyle ölçüm yaparken reflektörlü seviye ölçerler ölçüm yaparken ışığın kırılma prensiplerinden faydalanır. İşletmenin kullandığı teknoloji, çalıştığı hammaddeler, sahip olduğu tesisat gibi birçok değişkene göre ilk önce seviye ölçerin hangi prensiple ölçüm yapacağını belirlemelidir.

Seviye ölçüm yöntemleri birbirinden farklı prensiplere dayalı olarak veri sağladığı ve bu veriler işletme için büyük öneme sahip mühendislik hesaplamalarında kullanıldığı için ölçüm çalışmalarının tüm değişkenleri dikkatte alarak yapılması gerekir. Ölçüm yapılmak istenen maddelerin kimyasal özellikleri, kütle ve fiziksel nitelikleri de ölçümün hangi prensiple yapılacağını belirleyen faktörlerdendir. Hatasız ölçüm verileri almak için bütün bunların haricinde hangi prensiple çalışırsa çalışsın, seviye ölçüm cihazının sistem bağlantıları da kusursuz yapılmalıdır. Cihaz seçimi kadar önemli olan bağlantıyla ilgili kusurlar sadece seviye ölçüm cihazının ömrünü kısaltmakla kalmayacak, ölçüm verilerinin de hatalı olmasına sebep olacaktır. Profesyonel ve deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gereken tüm bu çalışmalar için yeterli niteliğe sahip çalışanları olmayan işletmeler yardım almadan seçim yapmamalıdır.

There are currently no comments.