İş güvenliğini konu alan çalışmalara ek olarak iş sağlığını düzenleyen mevzuatlara ilişkin inceleme, uygulama ve projelerin yapılandırılması gibi konuları da kapsayan ortak sağlık güvenlik birimi çalışmaları, yasal düzenlemelerden sonra ticari yaşamın pek çok alanı için zaruri hale geldi. Sunulan OSGB hizmeti ile şirket sahiplerinin işyerini ve çalışanlarını ilgilendiren risklerden kaynaklı problemleri ortaya çıkmadan çözmesi ve çalışanlarının sağlık durumlarını bozan negatif unsurları ilk aşamadan öğrenmesi mümkün olur. Bunların yanı sıra çalışan sağlığının düzenli kontrolden geçirilmesi, acil durumlarda izlenecek eylem planının hazırlanması ve bu eylem planının nasıl uygulanacağına ilişkin tatbikat çalışmaları gibi alanları da içeren iş güvenliği hizmetleri için firmaya düşen yükümlülüklerse çalışan sayısı ve faaliyet sahası gibi değişkenlere bağlıdır.

Ortak sağlık güvenlik birimi bünyesinde görevlendirilen uzman doktorlar, mühendisler, ilkyardım personeli, hemşireler, teknisyen ve teknikerlerin tamamı koordineli bir biçimde çalışır ve uzun vadeli planlamalar yapar. Eğitimlerden firmanın satın alacağı yeni ekipmanların seçimine dek pek çok alanda işletme sahibine rehberlikte bulunmak anlamına gelen iş sağlığı güvenliği ve iş sağlığı hizmetleri, şirket çalışanlarının sağlık durumunun da işletme sahibi tarafından eşzamanlı takip edilmesini sağlar. OSGB kapsamında sunulan hizmetlerle satın alınacak ekipmanların seçimi konusunda hiçbir problem yaşanmaz ve ayrıca işe alınacak personelin sağlık durumunun, yapacağı işe uygunluğu hakkında da ilk elden bilgi alınır. Çalışanların sağlığının bozulması gibi durumlardaysa orak sağlık güvenlik birimi sayesinde firma sahibi bu durumu hemen öğrenir ve sağlık koşullarını neyin bozduğu da bu sayede belirlenebilir.

İlkyardım alanından yangın ve patlamalara nasıl müdahale edileceğine kadar birçok hayati öneme sahip konuda çalışmalar yürüten ortak sağlık güvenlik birimi teorik ve uygulamalı eğitimleriyle bu gibi olaylarda tahliyenin nasıl yapılacağını da planlar. Risk analizi ve acil durum eylem planlarının yapılması gibi konularda işletmeye danışmanlık yapan bu meslek uzmanlarınınsa firma sahibine değil, yasal düzenlemelerle açıkça belirtildiği üzere topluma karşı sorumluluğu bulunur. Bakanlığın yürüttüğü incelemelerde herhangi bir ihmalin tespit edilmesi halinde iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları da ihmalden sorumlu tutulabilir.

There are currently no comments.