Konutların sigorta ile zarar görmesine neden olacak risklere karşı güvence altına alınması, uzun vadeli düşünüldüğünde her aile için en mantıklı ve avantajlı yatırım kararıdır. Çoğu insan farkında olmasa da esasen her mesken, her zaman çeşitli risklerle karşı karşıyadır ve bu risklerin ne zaman gerçekleşeceğinin önceden tahmin edilmesi de mümkün değildir. Sigortacıların riziko dediği bu her zaman gerçekleşebilecek ve öngörme imkanı bulunmayan risklere karşı konuttaki eşyaların, konutun kendisinin ve yapı elemanlarının koruma altına alınması ailenin evinde huzurla yaşamasına yardımcı olur. Ancak şu da bir gerçek ki, her meskenin maruz kalabileceği risklerin niteliği ile niceliği aynı değildir.

Meskenin müstakil veya apartman dairesi olması, bulunduğu muhit ve iklimsel şartlar gibi unsurlar öncelikli olarak düşünülmesi gereken risklerin kapsamını değiştirir. Sel baskını riski nasıl ki zemin kat ile onuncu kattaki bir daire için aynı değilse, bu iki meskene hava taşıtı çarpması riski de birbirinden oldukça farklıdır. Merkezi bir konuma sahip olan ve giriş katında yer alan bir konut, binanın bulunduğu bölgeye de bağlı olarak halk ayaklanmaları, grev, lokavt gibi toplumsal olaylar neticesinde oluşacak maddi hasar riskine karşı açıktır. Ancak aynı risk, kırsal alanda yer alan farklı bir ev için çok daha düşük olabilir. Dolasıyla sigorta şirketleri konut sigortası kapsamında vaat ettiği genel teminatlar ile belirli risklere karşı güvence vaat ederken, bu güvencelerin hangilerinin aile için öncelikli olduğu değişkendir.

Evindeki eşyaları ve yapının kendisini büyük ölçekli maddi hasarla sonuçlanacak risklere karşı güvence altına almak isteyenlerin, ilk olarak meskenini alakadar eden riskleri tanımlaması ve bu riskler arasında da bir öncelik sıralaması yapması gerekir. Güvence ve fiyat manasına ideal poliçenin satın alınması için mutlaka işinde uzman, güvenilir bir sigorta acentesiyle çalışılmalıdır. Düşük fiyatlar sunarak müşteri kazanmak isteyen ve bu sebeple düşük risk kapsamına sahip olan poliçeleri satan acentelerden ziyade, ailenin çıkarlarını düşünen bir firmayla çalışmak gerekir. Aksi halde sigortalı yüksek prim ödeyecek veya belirli riskleri poliçe kapsamı dışında bırakmak zorunda kalacaktır.

There are currently no comments.