İşyeri Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Ticari işletmelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında bünyesinde işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünü üstlenmesinin ardından 2013 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren “işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik” uyarınca işyeri sağlık personeli çalıştırması da gerekebiliyor. İşyeri sağlık personeli hizmeti kapsamında görev tanımı yapılan sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, hemşire ve çevre sağlığı teknisyeni gibi halk arasında kısaca sağlıkçı denen meslek mensupları da artık özel sektörde kariyer yapabiliyor. İşyeri hekimi olarak görev tanımı yapılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 220 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra yine bakanlığın açtığı işyeri hekimliği sınavlarını başarıyla tamamlayarak sertifika alan işyeri hekimlerine yardımcı olmak; diğer sağlık personeli şeklinde tanımlanan kişilerin öncelikle görevi.

İşyeri hekimine pek çok konuda yardımcı olması ve işyeri hekimi tarafından işyeri sağlığı ve işyeri güvenliğiyle alakalı konularda kendisine verilen işleri yerine getirmesi istenen işyeri diğer sağlık personeli veya diğer tanımlamayla işyeri sağlıkçıları böylelikle işyeri hekiminin bir anlamda sağ kolu oluyor. Görev tanımının yapıldığı ilgili yönetmelikte işyeri diğer sağlık personellerinden her ne kadar gerekli kayıt işlemlerini yapma veya veri toplama gibi işleri yerine getirmesi istense de, görev tanımında kafa karıştıran ifadeler de bulunmuyor değil. Bu kafa karıştıran ifadelerin öne çıkanıysa işyeri diğer sağlık personellerinden, işyeri bünyesinde çalışan destek elemanlarına destek olmasının istenmesi.

İşyerinde çalışan görev temsilcileriyle destek elemanlarına çalışmalarında destek vermek gibi bir işin istendiği görev tanımında işyeri diğer sağlık personelinden çalışanların sağlık ve çalışma öyküleri işe giriş-periyodik muayene formlarına yazmak da isteniyor. Sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve işyerindeki elemanların sağlık ihtiyaçlarının takibi gibi hususların yanı sıra işyeri diğer sağlık elemanlarının görev tanımına, özel politika gerektiren işyeri çalışanı gruplarının takip edilmesi de dâhil. İlk yardım hizmetlerinin organize edilmesi ve gerekli durumlarda bu hizmetlerin olması gerektiği şekilde yürütülmesi için gereken organizasyonların yapılması gibi farklı işler de işyeri sağlıkçılarının görev tanımlarında bulunmakta.

There are currently no comments.