Katı kurallara sahip olan gazetecilik yapılması belki de en güç olan mesleklerden biridir. Tam anlamı ile tarafsız bir tutum takınarak tek amacı halkın gerçekleri öğrenmesi olan bir gazetecinin yeri geldiğinde para kazanmamayı göze alması ve ne yazık ki bazen de can güvenliğini hiçe sayması dahi gerekebilir. Hayatını ortaya koyacak kadar haber etiğine bağlı olmak gazeteciliğin en temel kurallarından biri olsa da, bunu yapmanın sadece iş söze geldiğinde kolay olduğu da aşikardır. Ekonomik anlamda hiçbir bağımlılığı olmamasının gerektiği de söylenen gazetecilerin ve şüphesiz gazetelerin, ticari kaygıları olduğu sürece tam bağımsızlıktan söz edilmesinin mümkün olmadığı da uzun zamandır tartışılmış bir konudur.

Gazetelerin ticari işletmeler olması ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerinde aldığı reklamların çok büyük etkisinin olması, gazete sahiplerinin de gazeteyi çıkartmayı sürdürmek için belirli bağımlılıkları olmasına sebep olur. Gazetenin basım maliyetlerinin yanı sıra gazete bünyesinde çalışan herkesin maaşlarının ödenmesi ve en önemlisi de vergilerin eksiksiz bir biçimde ödenmesi için gazetelerin tamamının belirli ticari kaygıları olması zorunludur. Aksi takdirde gazetenin haber anlayışı sebebiyle yeri geldiğinde en büyük reklam vereniyle ters düşmesi yani en büyük gelir kaynağını kaybetmesi söz konusu olabilir. Bu tür bir durumda gazete sahibinin “iflas etme pahasına” halkın gerçekleri öğrenmesinden yana tercih kullanması gerekir ki, bu da sadece söze geldiğinde yapılması kolay bir iştir.

Ekonomik anlamda tam bağımsız olmadığı müddetçe gazetelerin birçok yerde maddeler halinde yayınlanan gazetecilik ahlakına ne derece uyabileceğine yönelik tartışmalar sadece bugün değil, onlarca yıl öncesinde dahi tartışılmıştır. Bütün bu bahsi geçenlerin haricinde yakın tarih dünya genelinde yüzlerce gazetecinin yayınladığı içerikler neticesinde suikastlara kurban gittiğine yönelik iddialarla doludur. Bu iddiaların gerçek olup olmadığı apayrı bir tartışma konusu olsa da, gazetecilerin yayınladıkları içeriklerle belirli kesimleri rahatsız edebileceği ve bu durumun da gazetecinin hayatına mal olabileceği şüphe götürmez bir gerçektir. Bu ise gazeteciliğin teoride bahsi geçen ahlaki kurallar çerçevesinde yapılmasının tek yolu, gazetecinin yeri geldiğinde hayatından dahi vazgeçmesinden geçmektedir.

There are currently no comments.