Sıvı ve gazların hacimsel akışlarının hesaplanmasında kullanılan debimetreler ayrıca benzer hacim ve ağırlıktaki tanecikli yapılı katıların akış hızlarının da hesaplanmasını sağlar. Bu kritik veriler sanayinin farklı dallarında faaliyet gösteren ticari işletmeler için çok önemli olduğundan, üretim hatlarına ve kullanılan hammaddelerin yapısına uygun niteliklere sahip debimetre veya diğer adıyla akışmetrelerin seçilmelidir. Maliyet hesaplamalarının yanı sıra hat ve sistemlerin yıpranma payları, kalite kontrolü, hammadde stokunun kontrolü, üretim güvenliği gibi pek çok hesaplamada bu cihazlar sayesinde elde edilen veriler kullanılır.

Sıvı ve gazların hacimsel akış hızlarının hesaplanmasında onlarca yıldır pek çok farklı yapıdaki akışmetreden faydalanılmıştır. Mekanik sıvı ve gaz debimetresi olarak kullanılan öncü cihazlar endüstriyel üretimin ayrılmaz bir parçası olmasına karşın 50 yıl kadar öncesinde geliştirilen elektronik devreli yeni nesil debimetreler yaygınlaşmaya başlamıştır. Geliştirilen yeni üretim ve kontrol sistemleriyle uyumlu olan bu elektronik akışmetrelerin ardından tasarlanan optik ve lazer ölçüm cihazları, daha keskin ve yüksek hızlı hacimsel akış hızı hesaplaması yapmaktadır. Otomasyon sistemlerinde kullanılan elektronik devreler yerini yüksek işlem kapasiteli, yeni nesil işlemcili ve kendine özel işletim sistemli PLC sistemlere bırakırken debimetrelerin bu gelişime ayak uyduracak niteliklere sahip olması da kaçınılmaz bir ihtiyaca dönüşmüştür.

Prosesler dahilinde ortaya çıkan çevresel değişkenler ve işletmenin kullandığı maddelerin yapısal özelliklerine bağlı olarak, bugüne kadar birçok farklı özelliğe sahip gazı ve sıvı akışmetresi tasarlanmıştır. Bu farklı niteliklere sahip olan debimetrelerin kullanım alanına bağlı olarak birbirine üstün olduğu durumlar söz konusudur. Bu sebeple üretim hatlarına, kullanılan sistemlere, hammadde tiplerine ve ihtiyaçlara bağlı olarak yapılan analizler neticesinde uygun niteliklere sahip debimetrelerin seçimi firmalar için daha da önemli bir konuya dönüşmüştür. Ayrıca gelişmiş özelliklere sahip otomasyon sistemlerinin üretimi istenen verimlilik ve kalitede devam ettirmesi için bu cihazların yüksek hassasiyetle ölçüm yapması gerekir. Ölçümün kesin bir hassaslıkla yapılması ihtiyacıysa debimetre kalibrasyonunun önemini arttırmıştır. Nitekim günümüzde ISO standartlarıyla uluslararası kriterlere göre gerçekleştirilen bu kalibrasyon işlemleri özel olarak bu iş için tasarlanan laboratuvarlarda yapılmaktadır.

There are currently no comments.