Sensörleri yardımıyla proseste ortaya çıkan basınç değişkenini ölçen ve basınçtaki değişime dair verileri elektriksel değere dönüştüren basınç transmitteri, sanayinin onlarca farklı dalında kullanılmaktadır. Üretim süreçlerine dair veri akışını sağlayan ve mühendislerin birçok farklı etkeni hesaplamasına fırsat tanıyan bu ara elemanlar yalnızca ölçüm yapan cihazlar olmadıkları için temel özellikleri sebebiyle transdüser olarak tanımlanmaktadır. Kısaca transdüser, enerji birimlerini birbirine çeviren cihazdır. Bu basınç transdüserleri sayesinde prosesleri kontrol eden PLC gibi elektronik sistemler, proses değişkenleri hakkında data elde edebilir ve nasıl programlandığına göre prosese istenen şekilde müdahale edebilir.

Modern teknolojinin hakim olduğu endüstride bugün istenen kararları, üretim süreçlerinden elde edilen verileri tanımlayarak verebilen oldukça gelişmiş sistemler kullanılıyor. Son derece yüksek işlem kapasitesine sahip işletimcileri ve birçok karmaşık elektronik devre ünitesiyle bu sistemlerinse proses değişkenlerini algılayabilmesi için verinin elektriksel sinyal olarak iletilmesi gerekir. Basınç veya sıcaklık gibi proses değişkenlerinin ölçümü ile ölçüm verilerinin üretimde kullanılan sistemleri için elektriksel sinyallere dönüştürülmesi birbirinden farklı kavramlardır. Basınç ölçer elemanlar tarafından yapılan ölçümler, tamamen dijital platformda çalışan endüstriyel sistemler için ancak elektriksel sinyallere dönüştürüldüğünde veri olarak tanımlanabilir. Transmitter elemanlar bu görevi üstlenir ki, zaten üretim yapılabilmesinin ilk şartı proseslerin denetlenebilir olmasıdır. Transmitterler tarafından aktarılan bilgi olmadığı müddetçe otomasyon sistemlerinin üretim süreçlerinden haberdar olması ve programlandığı şekilde davranması imkansız hale gelir.

Faaliyet alanı farklı olmasına rağmen binlerce işletme tarafından kullanılan transmitter cihazlar sayesinde otomasyon sistemleri üretimi denetleyebilir ve gerektiğinde istenen müdahaleleri yapabilir. Üretimin istenen kalitede ve maliyet skalasında devam ettirilmesi için otomasyon sistemlerinin kullanımı büyük avantaj sağlarken bu sistemlerin prosesler hakkında bilgi sahibi olması için transmitter kullanımı zaruridir. Bu denli büyük öneme sahip olan transmitterler sayesinde sağlanan veri akışı yalnızca otomasyon sistemlerinin üretimi istenen kalite ve maliyette yapmasını sağlamamakta, mühendislerin yıpranma paylarından üretim maliyetine dek pek çok veriyi hesaplamasına da yardımcı olmaktadır. Endüstriyel teknolojideki köklü değişimler doğrultusunda farklı amaçlarda kullanılmak üzere, farklı prensiplerle çalışan birçok transmitter çeşidi geliştirilmiştir.

There are currently no comments.