Genelde il içi ve Büyükşehir sınırları içinde yapılan,spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, bayi toplantılarının yolcu taşımaları da grup, turist taşımacılığı ve turizm taşımacılığı  kapsama girmektedir.
Bu taşımalar önceden belirlenmiş bir program dahilinde, aynı araç içinde, saatlik, günlük, haftalık ve daha uzun süreli de olabilmektedir.

Turizm taşımalarının çoğunluğu, seyahat acenteleri tarafından oluşturulan bir proğram dahilinde gerçekleştirilmektedir. Arızi ve grup taşımalarında, grubun seyahat acentesi tarafından oluşturulması zorunluluğu yoktur. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre grubu tüzel kişiliğe haiz her kişi ve kurum oluşturabilir.
Oluşturulan grubun taşıma faaliyeti dışında seyahatinin seyahat acenteleri  kanununa ve mevzuatına uygun olup olmadığı konusu grubu oluşturanın sorumluluğundadır.
Taşımacının sorumluluğu taşıyacağı grubu oluşturan kişi, kurum ve ticari işletme ile sözleşme yapması ve sözleşmeye uygun taşımayı gerçekleştirmesidir.
Karayolu yolcu taşımacılığı mevzuatına göre, grup taşımacılığında temel kriter taşıma sözleşmesi, isim listesi ve taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi en önemli zorunluluktur.
Sözleşmede taşımanın tarihi, çıkış yeri, varış yeri, güzergahı kişi sayısı ve taşımanın ücretinin belirtilmesi zorunluluktur. Tüm bu belgelerin taşıma süresince araçta bulundurulması gerekmektedir.

There are currently no comments.