Yaratıcılığın pek fazla söz konusu olmadığı mesleklerden biri olan gazetecilik, nesnel gerçekliğine her ne pahasına olursa olsun bağlı kalınması gereken oldukça zor bir iştir. Tarih boyunca çoğu insan gazeteciliğin dünyadaki en zor iş olduğunu ve aslında tam manasıyla tarafsız haber anlayışına bağlı kalınarak da yapılamayacağını iddia etmiştir. Bu şekilde gazetecilik etiğine bağlı kalınması halinde dahi kişinin mesleğini uzun süre yapamayacağından dolayı yine sonuç olarak gazeteciliğin etiğine bağlı kalınarak mesleğin icra edilemeyeceği söylenmiştir. Gazetecilerin yeri geldiğinde ölüm tehditleriyle karşılaştığı, dünya tarihindeki faili günümüzde dahi meçhul kalmaya devam eden gazeteci suikastlarından bellidir. Gazeteci suikastları ile ortaya pek çok iddia atılmakta, gerçekliği ispatlanamayan bu iddialar ise günümüzde dahi güncel bir tartışma konusu olmayı sürdürmektedir.

Gazeteciliğin hiçbir sansür uygulanmadan, yorum katılmadan, gerçekler saklanmadan veya değiştirilmeden yapılmasının günümüz dünyasında pek de basit bir iş olmadığı ortadadır. Bütün bunların dışında ortaya atılan iddialardan birisi de, ticari kaygısı olan kuruluşların veya bireylerin de gazetecilik etiğine tam olarak bağlı kalarak gazetecilik yapamayacağı yönündedir. İnternet ile önemi azalmış gibi görünmesine karşın modern dünyada gazeteler hale en önemli basın yayın organlarından biridir ve her gazete de aslında ticari bir işletmedir. Ticari işletmelerin faaliyetlerinin devamlılık arz etmesi ise para kazanmalarına bağlıdır. Yani her gazete sahibinin ticari faaliyetlerini sürdürmek, bir başka değişle gazetesini basmaya devam etmek için belirli ekonomik kaygıları bulunmaktadır.

Para kazanmak kenara dursun sürekli olarak zarar eden bir gazete sahibinin ne kadar müddet boyunca gazetesini bastırmayı sürdüreceği ise ortadadır. Bu sebeple gazetelerin de bir takım ekonomik kaygıları bulunmakta ve gazete sahibinin yeri geldiğinde halkın gerçekleri öğrenmesi için iflas etmeyi dahi göze alması gerekir. En büyük reklam vericisi yani en çok maddi destekçisinin ürün ya da hizmetleri hakkında bir yazı yayınlayan gazete sahibinin, bu yazının ilgili firmanın ticari itibarına zarar verecek gerçekleri barındırması halinde bazı şeyleri göze alması gerekir. Bu gibi zorunluluklar sebebiyle gazetecilik dünya üzerindeki en zor mesleklerden biri olarak görülür.

There are currently no comments.