Yaşam alanlarının farklı kapsamlı risklere karşı güvence altına alınmasını sağlayan konut sigortası, ek teminat tanımı doğru şekilde yapılmadığı takdirde poliçe sahibi açısından dezavantajlı bir tercih haline gelir. Poliçe sahibinin gereksiz yere fazladan prim ödemesine veya tam aksine eksik güvence satın almasına sebep olan hatalı ek teminat tanımı, poliçenin konutu alakadar eden öncelikli risklere göre yapılmalıdır. Konut sigortalarında poliçe sahibinin kararına bağlı olarak bir takım risklerin, belirli bir periyot boyunca risk kapsamı dışında tutulması mümkündür. Ayrıca ödenecek prim bedeli karşısında sigorta şirketinin hangi risklere karşı güvence vaat ettiğini ve daha da önemlisi bu risklerinin hangilerinin konutu öncelikli olarak alakadar ettiğini incelemek gerekir.

Konut sigortalarının genel ve ek teminatları yapının kendisinin ve içindeki eşyaların hemen her türlü riske karşı güvence altına alınmasını sağlar. Ancak ne var ki, poliçe sahibi sigortasına ek teminat ekledikçe ödemesi gereken prim bedeli de yükselir. Dolasıyla madalyonun her iki tarafını da görerek, ödenen prim bedeli ile satın alınan güvence arasında belirli bir denge olmasına dikkat edilmelidir. Dördüncü kattaki bir evle zemin katta yer alan bir apartman dairesinin sel baskını veya kara taşıtı çarpması risk eşit değildir. Hemen her türlü riske karşı sigorta şirketinden güvence talep edilmesi halinde poliçeye birçok farklı tanımdaki ek teminatın eklenmesi gerekir ki, bu da poliçe sahibinin oldukça yüksek bedelli primler ödemesi anlamına gelir.

Poliçelerin ev sahiplerini mahrum kaldığı kira gelirine karşı dahi güvence altına alması mümkündür. Önemli olan sigorta şirketinin hangi alanlarda güvence sunabileceğinin doğru şekilde kavranması ve bu teminatların da önceliğe göre sıralanarak, ekonomik manada en avantajlı poliçenin yapılandırılmasıdır. Evin kullanılmaz hale gelmesi halinde konut sahibinin kiracısı da doğal olarak evi terk edecek ve poliçe sahibi her ay aldığı kira gelirinden mahrum kalacaktır. Ne var ki, bu gibi sorunlar da poliçenin teminat tanımına dahil edilebilir. Ayrıca en kaz kaldırma giderlerinin de sigorta şirketi tarafından karşılanması mümkündür.

There are currently no comments.