İtalya’da çalışmak veya kendi şirketini kurarak ticari faaliyette bulunmak için gerekli olan çalışma vizesi, ticari faaliyette bulunulan alana ve vize başvurusunu yapan kişinin bu faaliyetteki rolüne bağlı olarak yükümlülükleri değişen bir İtalya vizesi türüdür. Çoğu insan İtalya vizesi başvurularının kabul edilmesi en zor olanının çalışma vizesi olduğunu düşünse de, aslında ekonomik kriz günlerini hala atlatamayan Avrupa’nın ekonomisine katkıda bulunmayı vaat eden herkese İtalya’nın da kapıları ardına kadar açıktır. Başvuruda istenen belgelerin olması gerektiği gibi sunulması ve diğer yasal yükümlülüklerinin doğru şekilde yerine getirilmesi halinde İtalya çalışma vizesi başvuruları oldukça kısa bir süre zarfında kabul edilebilir.

Serbest çalışan vizesi ve çalışan vizesi olarak iki tipe ayrılan İtalya çalışma vizelerinin, kişinin bir İtalyan firmasında ya da İtalya’da resmi olarak ticari faaliyette bulunan yabancı şirkette çalışmak ya da kendi ticari işletmesini kurmak istemesine bağlı olarak yükümlülükleri değişmektedir. Serbest çalışma vizesi için İtalya’da kurulmak istediği şirkete, Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bir sorumluluk beyanın olması gerekir. İtalya serbest çalışan vizesi başvurularında Çalışma Bakanlığı tarafından verilen bu sorumluluk beyanın noter tarafından onaylanmış olan fotokopisi veya aslının sunulması istenmektedir. Ayrıca kişinin İtalya’da şirket kurmak istediğini ve faaliyet göstereceği sektör ile bölgeyi de belirlediğini ispat etmesi için de çeşitli evraklar istenebilmektedir. Bu tür belgeler genel olarak şirket yükümlülükleri evrakı olarak tanımlanır.

İtalyan firmalarında veya İtalya’da yasal ticari faaliyet gösteren yabancı firmalarda işçi olarak çalışanların yaptığı vize başvurularında, İtalya Çalışma Bakanlığı tarafından alınmış olan çalışma izninin ibraz edilmesi gerekir. Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma izninin onaylandığında dair resmi bir evrak ve çalışma kontratı da kişinin sunması istenen belgelerdendir. Kişinin çalışan olarak yaptığı vize başvurularında ilgili çalışma kontratının, kişinin bizzat katıldığı başvuruda yani konsoloslukta imzalanması gerekir. İtalya’da çalışmak üzere vize başvurusu yapan kişinin konsoloslukta bu çalışma kontratını imzalamasının ardından İtalyan Konsolosu veya vekili ilgili kontratını tasdik etmektedir. Bunlar dışında kişisel özel bazı farklı belgelerin istenmesi de mümkündür.

There are currently no comments.