Kullandığımız tüm elektrikli cihazlarda gerilim değerlerine ilişkin belli talimatlar bulunduğu gibi elektromanyetik salınım değerlerini belli standartlara bağlayan yönetmelikler de bulunmaktadır. Bu yönetmeliklerin, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen CE işaretleme standartları kapsamında olduğu için en önemlisi kabul edilen elektromanyetik uyumluluk testleri veya kısaca EMC uyumluluğudur. Ürünün geri çağrılmaması veya planlandığı şekilde birlik üyesi ülkelere ihracatının yapılmasına izin alınabilmesi için üretici firmanın mutlaka göz etmesi gereken bu standartların karşılanmaması halinde Avrupa Birliği bünyesindeki herhangi bir ülkede satışa izin verilmez. Birlik içinde ticari mallara ilişkin serbest dolaşım haklarından faydalanmak için birlik bünyesinde tüm üyelerde aynı standartların geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Avrupa Birliği dâhilindeki üyelerin tamamında ticari malların serbest dolaşım hakkı bulunurken bu haklar ancak tüm üye ülkelerde aynı üretim güvenliği ve uyumluluk şartlarının kabul edilmesi halinde mümkündür. Aksi takdirde her ülkenin iç tüzüğüne ilişkin üretim şartlarını denetleyen standartlar farklı olabilir, bunun neticesinde kendi ülkesinde yasal düzenlemeler doğrultusunda istenen şekilde üretim yapmasına karşın üretici firmanın farklı bir ülkede değişen standartlar yüzünden satış izni alamaması söz konusu olur. Bu standart farkları yüzünden üreticilerin mallarını farklı birlik üyesi ülkelerde satamaması gibi bir problemi ortadan kaldırmak içinse EMC testleri yani elektromanyetik uyumluluk, LVD yani alçak gerilim testleri gibi pek çok incelemeyle tüm ürünlerin aynı teknik özelliklere sahip olması istenmektedir.

Elektrik teçhizatlı ürünlerdeki alçak gerilim değerlerine ilişkin analiz çalışmalarını ifade eden LVD testleri Avrupa Birliği’ne ihracat için ne kadar önemliyse CE işaretleme hakkı kazanmak adına elektromanyetik uyumluluk standartları yani EMC testleri de paralel öneme sahiptir. Ekipman ve donanımlar arasındaki gerelim veya elektromanyetik uyumsuzlukları ortadan kaldıran CE işaretleme yönetmeliği, aynı maksatla ve teknik özellikteki ürünlerin belli bir üretim güvenliği ve uyumluluk standardına göre üretilmesini sağlamaktadır. Uyumluluk farkları ve ülkelerdeki üretim güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerdeki farklılıkları ortadan kaldıran CE işaretleme şartlarının karşılanmaması, üretici markanın ürününü için satış izni alamaması anlamına gelmektedir. Bunun için tasarımdan başlayarak istenen şartlara ilişkin yetkili firmaların danışmalığına başvurulmalıdır.

There are currently no comments.