Örf, adet ve geleneklerden farklı olarak devletin koruması altında olan hukuk yasaları; kamu gücünden aldığı yaptırım yetkisini devletin temsilcisi olarak görev yapan avukat ve hakimler ile uygular, denetler ve/veya temsil eder. Avukat olarak tüm bu hukuk yasalarının temsil edilmesi dışında arabuluculuk ve danışmanlık gibi konularda da birey ile topluma hizmet sunan birey, milleti oluşturan toplumun bir parçası olduğu için yine de kendi dahi hukuk karşısında diğer insanlardan farksızdır. Kişinin hakim veya asker olması, hangi inanca sahip olduğu, hangi etnik kökenlere sahip olduğu, hangi dili konuşuyor olduğu, hukuk sisteminin mensubu olup olmaması, maddi varlığı veya sosyal statüsü hukuk için herhangi bir önem arz etmemekte ya da en azından etmemesi gerekmektedir. Zira hukukun kendisi, bireyden üstün bir kavram olmalıdır.

Günümüzde normatif (örneklerle oluşan, örnek teşkil eden) bilim dalı olarak kabul edilen hukuk, aslında ilk insandan bu yana insanoğlunun yaşamında var olmuş bir kavramdır. Zira hukuk; sadece birey ve toplum arasındaki değil, toplum ve birey ile devlet arasındaki ilişkilerin de ortak menfaati esas alacak şekilde düzenlenmesini konu almaktadır. İnsanoğlunun bir araya gelerek oluşturduğu toplumların geçen yüzyıllar içinde bir millet kimliği kazanması, bu milletin tüzel bir kişiliğe dönüşmesi için ortaya sosyal devlet kavramının çıkmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda birey, toplum ve devlet arasındaki etkileşimi konu alan hukuk yasaları da binlerce yıldır dünya üzerindeki tüm coğrafyalarda uygulanmaktadır.

Binlerce yıldır insan hayatına dahil olan bir kavram olmasına karşın hukuk teriminin anlamı, geçen zamanla, bölgeyle, toplumlarla, devletlerle ve milletler alakalı olarak sürekli değişmiş; bugün de değişmeye devam etmektedir. Hukuk yasaları, bireyi ve toplum üzerinde belirli bir yaptırım gücüne sahiptir. Bireyin özgürlüklerinin kısıtlanması, alıkoyulması, hapsedilmesi ya da yaşamının sonlandırılması gibi çok ciddi yaptırımlar uygulama gücüne sahip olan hukuk; toplumların meydana getirdiği siyasi partileri, locaları, dernekleri veya vasıfları da kapatma, siyasetten men etme hakkına sahiptir. Vergilendirmeyle de ilgilenen hukuk aslında insanoğlunun bir milletin parçası olarak devlet bünyesinde yaşaması halinde hayatın her anında etkisini göstermektedir.

There are currently no comments.