Eksi pasaportların da İspanya vizesi konsolosluğuna götürülmesi vize başvurusunun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. Ayrıca 6 aylık geçerliliğe sahip olması gereken pasaportla ilgili hemen her sitede çeşitli ifadeler yer alsa da, bu sürenin ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği detaylı bir şekilde açıklanmamakta. Bu tür küçük gibi görünen detaylara konsolosluk yetkilileri zannedilenden de fazla önem vermekte ve bu ayrıntılar kişinin vize başvurusunun kaderini belirleyen önemli unsurlar haline dönüşebilmekte.

Profesyonel bir büroyla çalışmayı gereksiz bulan ve bu bürolara vereceği paranın boşa gittiğini düşünenler, kendi başına vize başvurusu hazırlığını yapmadan evvel en güvenilir bilgiye nereden ulaşabileceğini düşünmelidir. Zira bu doğrultuda en güvenilir kaynak, bizzat İspanya konsolosluğunun kendi “resmi” sitedir. Ayrıca İspanya’dan ilk kez vize alacak olanların konsolosluktaki mülakatı çok daha uzun sürebilmektedir. Vize başvuru formlarının tamamı İspanyolca veya İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Bu iki dilde yeterli bilgi sahibi olmayanların mutlaka güvenebileceği ve vize işlemlerinde kullanılan yabancı dil jargonuna hakim olan kişilerden yardım alması gerekir. Ayrıca istenen tüm yasal mahiyete sahip olan evrakların hatasız bir biçimde ibraz edilmesine de özellikle dikkat edilmelidir.

There are currently no comments.