Kuyu, depo veya şebeke suyunun yüksek basınçla kullanılmasına imkan sağlayan hidroforlar ev, işyeri, tarım arazisi ya da sanayi tesisi fark etmeden ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. Hidrofor satın alırken maliyeti düşürmek için en düşük fiyatlı sistemlere yönelmek istense de, ihtiyacın doğru hesaplanmaması ve direk olarak en ucuz sistem seçeneğinin tercih edilmesi sonradan verimsiz kullanım ya da arızalar nedeni ile büyük sorunlar yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle hidrofor fiyatları değil, verimlilik ve uzun süreli “ekonomik” kullanım tercih kriteri olarak belirlenmelidir. Hidroforların sunduğu kolaylıklardan düşük maliyetle ve uzun vadeli olarak istifade etmek için çevresel faktörlerin, debinin, toplam su verimliliğinin, kullanıcı sayısının, iletim ve emme mesafelerinin, sıhhi tesisat özelliklerinin, iklimsel şartların, su kalitesinin ve bunlar dışında onlarca farklı faktörün incelenmesi gerekir.

 

Sürekli çalışarak su emen ve genleşme tankında da pompanın ilettiği suyu basınçlandırmaya çalışan bir hidrofor sistemi, devamlı olarak elektrik enerjisi kullanacak ve uzun vadede bütçenin ciddi manada sarsılmasına neden olacaktır. Genleşme tankının büyük olması, hidrofor sisteminin uzun periyotlar dahilinde çalışmadan istenen tazyikli su ihtiyacının karşılanmasını sağlayacaktır. Yani hidroforun çalışma periyodu ile sistem elemanlarından olan genleşme tankının kapasitesi arasında doğru bir orantı söz konusudur. Genleşme tankı kapasitesi küçük olan bir hidrofor sistemi yetersiz kalmasına rağmen doğru hesaplar yapılmadığı için kullanılırsa, su gereksiniminin karşılanması için cihaz sürekli çalışacaktır. Cihazın dur durak bilmeden çalışması normalden çok daha fazla elektrik enerjisi harcayarak faturaların kabarmasına neden olmanın yanı sıra sistem elemanlarının da daha hızlı bir şekilde yıpranmasına sebep olacaktır.

 

Hidroforun emdiği suyun içindeki bileşenler dahi sistem elemanlarının ömrü üzerinde etkilidir. Kuyu suyunun kullanılması halinde suyun içinde yabancı maddelerin düşünülmesi gerekirken, emme borusu dış mekanda ya da yerin çok altında olan yerlerde kış aylarında suyun donabileceğinin de hesaplanması gerekebilir. Emme derinliği ile iletim yüksekliği arasındaki mesafe, dikey su borusu uzunluğu ve boru yarıçapı ile debi arasındaki bağlantı gibi farklı unsurlar cihazdan sağlanacak performans üzerinde doğrudan ekilidir.

There are currently no comments.