İleri implant cerrahisi günümüzde en gelişmiş tıp alanlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağız, diş ve çene cerrahisi, İmplant alanında yapılan bu gelişmeler hem hastalar hem de hekimler için büyük ölçüde kolaylık sağlayan unsurlar arasında yer almaktadır. ileri implant cerrahisi alanında görülen bu gelişmeler tedavilerin başarı oranın yüzde doksan beş civarına çıkmasını sağlamıştır. Normal implant tedavisinden uygulama olarak daha zor bir yapıya sahip olan bu tedavi türündeki gelişme hastalar için oldukça iç rahatlatan kısımlar arasında karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar basit bir uygulamada olsa sonuçta bir ameliyat türü olduğu için birçok hasta bu tedavi yönteminden büyük çekinceler duymaktaydı. Ameliyatların riskleri göz önünde bulundurulduğu zaman oldukça normal karşılanan bu durum günümüzde ileri implant cerrahisinin sürdürmüş olduğu kapsamlı çalışmalar sayesinde neredeyse tamamen sun bulmuş durumda. Öyle ki günümüzde ileri implant cerrahisi tedavisi, normal diş implant tedavilerinden daha fazla tercih edilen bir tedavi olmaya başlamış durumda. Bunun en temel nedeni ise kuşkusuz ki ameliyatta komplikasyon riskinin daha az olmasından kaynaklanıyor. İmplant tedavilerinde diş implantlar ağız içerisine yerleştirilirken en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi de ağız içerisinde oluşan komplikasyonlar. Bu durum uygulamanın daha güç olmasını sağlarken aynı zamanda implant dişlerin yerleştirilmesi sonucunda bir süre şişlik sorununu da meydana getirebildiğinden dolayı iyileşme süresinin uzamasına ve hastanın bu süreç içerisinde kısmi bir acı çekmesine neden olabildiğinden dolayı hekimleri diş implant uygulamasında en çok tedirgin eden bu durum ileri implant cerrahisi sayesinde ortadan kalmış bulunmakta. ileri implant cerrahisinin de tabi ki kendi içerisinde komplikasyon riskleri bulunmakta ancak bu her riskler her basit ameliyatta olan risk boyutunun üzerine geçmemekte. Uygulanması daha hızlı olan ileri implant cerrahisinin iyileşme süreci de neredeyse normal implant uygulaması ile aynı olduğundan dolayı tedavinin tercih edilme durumu da artmış bulunmakta.

There are currently no comments.